Jako latoroślom bez trudu jest nam ufać w to, że nie ma rzeczy nieprawdopodobnych. To smutne życie temperuje tę wiarę, utwierdzając nas w przekonaniu całkiem przeciwnym. A szkoda, bo w istocie dużo rzeczy wolno załatwić to właśnie