lean marketing Archive

lean materiały szkoleniowe

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż nie do uniknięcia stały się zmiany w formach zarządzania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności produkcji i czynności z nią

lean sklep

Rozwój przemysłu sprawił, iż niezbędne stały się zmiany w modelach kierowania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w danym zakładzie. Jak nietrudno można