Odprężony pracownik działa efektywniej . To jasne, ale nastroju jaki jest obecny w organizacji nie wolno deprecjonować. Gdy bywa kiepski, pojawia się rotacja, zatrudnieni nie wykonują poleceń , a niski poziom zaangażowania w zadania przynosi problemy przedsiębiorstwu.