Większa część z nas kojarzy branżę hotelową z różnorodnymi obiektami, które proponują schronienie. Należy jednak pamiętać, że pomiędzy typowym hotelem a pensjonatem są spore różnice. Nie można również pomylić schroniska turystycznego z domem wycieczkowym albo gospodą. Hotelarstwo