Co powinno być charakterystyczne dla dobrego hotelu? Aby móc taki obiekt ocenić jako godny odwiedzenia trzeba spostrzec w nim szereg współdziałających ze sobą elementów. Korzystny rodzaj lokalizacji hotelu to jedna z takich cech. Zależnie od tego, po