lean materiały szkoleniowe

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż nie do uniknięcia stały się zmiany w formach zarządzania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w określonym zakładzie. Jak nietrudno można zgadnąć, koncepcja ta ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem jakichkolwiek czynności wykonywanych podczas produkcji, a przy tym absolutnie niekoniecznych. lean gry Najważniejszym zadaniem lean managment jest co za tym idzie zlikwidowanie marnowania zarówno w aspekcie siły roboczej jak i wykorzystywanych surowców. Wykorzystanie technik lean management stwarza możliwość zdobycia takich efektów, jak poprawa produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki wzajemne w zakładzie zwykle poprawiają się. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co ciekawe rozwiązania z zakresu lean management mogą być wdrażane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to umiejętność dokonania oceny, które elementy procesów są niepotrzebne dla firmy.