Delegowanie pracowników – prawo europejskie jakie trzeba znać

Mając zamiar delegować swoich pracowników musimy znać mnóstwo przepisów. Przepisy te obowiązują nas w kraju w jakim nasza firma ma siedzibę i w którym wiedzie swoją działalność. Kiedy więc delegujemy pracowników na terenie kraju obowiązują nas prawo jakie obowiązują na terenie państwa. Jeśli jednak planujemy wyjazdy służbowe do innych krajów Uni Europejskiej na dłuższy czas trzeba znać wszystkie istotne przepisy. Jest to ogromnie ważne nie tylko dla pracodawcy ale również dla samego pracownika. By zrozumieć wszytkie istotne zagadnienia z zakresu delegowania można skorzystać z organizowanych w tym celów spotkań i kongresów kongres mobilności.Poruszane są tam wszystkie ważne kwestie jakich pracodawca powinien być świadomy.